Nghe nói con gái như em rất là khó gần
Nên những quan tâm bình thường em đâu có cần …

ig: chichanlala
Nghe nói con gái như em rất là khó gần Nên những quan tâm bình thường em đâu có cần ... ig:...

Nguồn : VSBG